Get Adobe Flash player

ประชุมติดตามและเฝ้าระวังสถานการน้ำ ช่วงพายุโซนร้อน (เซินกา)

ประชุมติดตามและเฝ้าระวังสถานการน้ำ ช่วงพายุโซนร้อน (เซินกา)

      วันที่ 25 กรกฎาคม 2560  เวลา 10.00 น. นายทินกร  เหลือล้น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ช่วงพายุโซนร้อน (เซินกา) ที่เคลื่อนเข้าไทยในช่วงนี้

และเรื่องสวัสดิการของโครงการฯ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

 

 

256752

256755

256756

linkiwebflowlinkiwebformlinkdpislinkepplinkprocurementlinkcort

 กรมชลประทาน | สำนักงานชลประทานที่ 7 | 

  Copyright © 2014. All Rights Reserved. Designed by งานสารสนเทศ 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง หมู่ที่ 2 บ.ข่าโคม ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000

Administrator โทร 0-4584-0640-2, 09-4261-6617
Last Update : วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567