Get Adobe Flash player

งานบริหารทั่วไป

admin link1

chavarit copy

          :: ภารกิจของงานบริหารทั่วไป

                   1. งานธุรการ
                   2. งานบัญชีและการเงิน 
                  3. งานพัสดุ
                  4. งานเจ้าหน้าที่
                   5. งานรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการฯ
                  6. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                  7. งานประชาสัมพันธ์
                   8. งานบริการอื่นๆ 
                  9. งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้าโครงการมอบหมาย

Copy of DSCF1499 DSC04358 DSCF0087

 

 

 

linkiwebflowlinkiwebformlinkdpislinkepplinkprocurementlinkcort

 กรมชลประทาน | สำนักงานชลประทานที่ 7 | 

  Copyright © 2014. All Rights Reserved. Designed by งานสารสนเทศ 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง หมู่ที่ 2 บ.ข่าโคม ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000

Administrator โทร 0-4584-0640-2, 09-4261-6617
Last Update : วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567