คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ลงตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางแก้ไข กรณีที่นาของเกษตรกรทีถูกน้ำท่วมขัง

15022561 115022561 2