คบ.ชีล่างและเซบายล่าง เปิดจุดให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุด เทศกาลปีใหม่ 2561 “โครงการส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

29122560 129122560 2