คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ร่วมกับ ผวจ.ร้อยเอ็ด การตรวจเยี่ยม รับฟังสรุปผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายในการปฎิบัติราชการในพื้นที่

30112560 1