คบ.ชีล่างและเซบายล่าง “ชีล่างชุมชนพอเพียง” เกี่ยวข้าวช่วยชาวนา

24112560 124112560 2