คบ.ชีล่างและเซบายล่าง นำเกษตรกรนาแปลงใหญ่เข้าอบรมการปลูกถั่วลิสง

15112560 2