วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 นายพงศพัศ คำศรี จน.คบ.ชีล่างและเซบายล่าง เข้าร่วมประชุมหารือและพิจารณาแนวทางการเปิด-ปิดบานประตูระบายน้ำ เขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมหัวงานเขื่อนลำเซบาย อำนาจเจริญ
บ.สร้างถ่อนอก ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เวลา 13.30 - 14.30 น.
มติที่ประชุม รักษาระดับ 119.500 ม.รทก ปิดน้ำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

 

sabayamnaj1 sabayamnaj2
sabayamnaj3 sabayamnaj4
sabayamnaj5 sabayamnaj6