โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง จัดพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด จัดพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคี อันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ปลูกดอกดาวเรืองเป็นสัญลักษณ์เลข ๙ และรูปหัวใจ ณ บริเวณเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

101060 0048 101060 0044101060 0022 101060 0041101060 0038 101060 0039101060 0030 101060 0037