จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

              วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทินกร  เหลือล้น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง มอบนายราม  ธนาคุณ หัวหน้าฝ่ายช่างกล เป็นผู้แทนในการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร และกิจกรรมขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

257762257763 257764257765 257766257767 257768257769 257770257771 257772257773 257774257775 257776 257777