ประชุมติดตามและเฝ้าระวังสถานการน้ำ ช่วงพายุโซนร้อน (เซินกา)

ประชุมติดตามและเฝ้าระวังสถานการน้ำ ช่วงพายุโซนร้อน (เซินกา)

      วันที่ 25 กรกฎาคม 2560  เวลา 10.00 น. นายทินกร  เหลือล้น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ช่วงพายุโซนร้อน (เซินกา) ที่เคลื่อนเข้าไทยในช่วงนี้

และเรื่องสวัสดิการของโครงการฯ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

 

 

256752

256755

256756