Get Adobe Flash player

       วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายอิสรา เทียนศรี ผจบ.ชป.7 เป็นประธานในการจัดประชุมการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำชี เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลต่าง สำหรับใช้ประกอบการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำของแม่น้ำร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 6 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

WaterManagementcheelang1 WaterManagementcheelang2
WaterManagementcheelang3 WaterManagementcheelang4
WaterManagementcheelang5 WaterManagementcheelang6
WaterManagementcheelang7 WaterManagementcheelang8

linkiwebflowlinkiwebformlinkdpislinkepplinkprocurementlinkcort

 กรมชลประทาน | สำนักงานชลประทานที่ 7 | 

  Copyright © 2014. All Rights Reserved. Designed by งานสารสนเทศ 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง หมู่ที่ 2 บ.ข่าโคม ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000

Administrator โทร 0-4584-0640-2, 09-4261-6617
Last Update : วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567