การจ้างแรงงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมชลประทาน เขื่อนธาตุน้อย

ประกาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

เรื่อง การจ้างแรงงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์